آموزش فلسفه به زبان ساده

اثبات و تشریح اصول دین با عقل

آموزش فلسفه به زبان ساده

اثبات و تشریح اصول دین با عقل

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عزیزان
فلسفه، این علم زیبا را بیاموزید که ضروری ست. اگر در تردید هستید، شما را به قطعیت می رساند؛ اگر قاطعید، به شما معرفت می بخشد؛ هر کجای راه حقیقت ایستاده اید فلسفه بیاموزید.
فلسفه را بدون تکلّف، به زبان ساده و مختصر بخوانید...بنده این دروس را برای کسی نوشته ام که حتّی یک کتاب فلسفی نخوانده است. آن ها را دنبال کنید و هرکجا پرسشی پیش آمد بپرسید.
حضور سبز شما مایه ی شادابی و طراوت این وبلاگ است
----------------------------------
تمامی مطالب فاقد سند این وبلاگ، نوشته ی بنده است؛ لذا در صورت رونوشت برداری نام وبلاگ یا نویسنده را ذکر بفرمایید.

آخرین نظرات

بسم الله الرحمن الرحیم

    طوفان های فکر هر روز و هر ساعت ذهن ما را می نوازند...جهان پیچیده ای ست:

هر کسی عقیده ای دارد و با پوشش خود، با رفتارش، با سخنش و با تمام وجودش عقیده اش را به من معرفی می کند. می گوید: مرا ببین، من اینگونه هستم...اینگونه باش.  و این پیام، نه محصور در زمان است -که انسان می میرد و نوشته هایش می مانند- و نه محصور در مکان -که هر کشوری باشید، اینترنت هست-. هیچ گاه در طول تاریخ چنین طوفان فکری تجربه نشده است.

    می خواهید مصون شوید؟ واکسن ذهن فلسفه است