آموزش فلسفه به زبان ساده

اثبات و تشریح اصول دین با عقل

آموزش فلسفه به زبان ساده

اثبات و تشریح اصول دین با عقل

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عزیزان
فلسفه، این علم زیبا را بیاموزید که ضروری ست. اگر در تردید هستید، شما را به قطعیت می رساند؛ اگر قاطعید، به شما معرفت می بخشد؛ هر کجای راه حقیقت ایستاده اید فلسفه بیاموزید.
فلسفه را بدون تکلّف، به زبان ساده و مختصر بخوانید...بنده این دروس را برای کسی نوشته ام که حتّی یک کتاب فلسفی نخوانده است. آن ها را دنبال کنید و هرکجا پرسشی پیش آمد بپرسید.
حضور سبز شما مایه ی شادابی و طراوت این وبلاگ است
----------------------------------
تمامی مطالب فاقد سند این وبلاگ، نوشته ی بنده است؛ لذا در صورت رونوشت برداری نام وبلاگ یا نویسنده را ذکر بفرمایید.

آخرین نظرات

سلسله دروس فلسفه به زبان ساده

 

فصل اول:معرفت شناسی

 

1. تعریف، ضرورت و قدرت فلسفه

2. نهیلیسم(پوچ گرایی) چیست؟

3. ریشه ی منطقی پوچ گرایی(چگونه پوچ گرا شویم؟)

4. عبور از نهیلیسم(پایان پوچ گرایی)

5. ورود به معرفت اسلامی: اثبات فطرت

6. نگاهی به تجربه گرایی، ساینتیسم، هیپیسم و ... + نقد

7. بررسی فطرت و چگونگی شناخت آن

8. پایان فصل اول(معرفت شناسی) و جمع بندی آن

 فصل 1.1: فلسفه ی زبان

1. فلسفه ی زبان: چیستی و چرایی

2. منشاء زبان-کلمات احساسی

فصل دوم: اثبات وجود خدا(توحید)

 

1. وجود خدا: چگونه یک اصل بدیهی نیازمند اثبات می شود (1)

2. وجود خدا: چگونه یک اصل بدیهی نیازمند اثبات می شود (2)

3. برهان فطرت به زبان امروز (1)

4. برهان فطرت(2)

5. برهان اختیار در اثبات وجود خدا

6. برهان نظم(1)

7. برهان نظم(2)

8. نظم جهان تصادفی ست!!

9. خالق جهان باید از جهان پیچیده تر باشد؟

10. جوهر اختیار فاقد جزء است

11. خواص دیگر جوهر اختیار

12. جمع بندی برهان نظم (به تقریر سنتی)

13. برهان نظم (به تقریر استقرا و احتمال)-مقدمه

14. برهان استقرا

15. اثبات وجود محیط

16. مرز من و محیط من چیست؟(1)

17. مرز من و محیط من چیست(2)

18. مرز من و محیط چیست(3)- برهان ادراک

19.

20. اصل انتفای منکر محض(منتفی بودن آنچه کاملاً ناشناخته ست)

21. برهان انتفای منکر محض(منتفی بودن آنچه نامأنوس است) در اثبات خدا


برای مشاهده ی دروس بر روی نامشان کلیک کنید